คณะผู้บริหาร

1 นายอินทร์ ฉิมน้อย ครูใหญ่ 2468-2496

2 นายสะอาด อิ่มน่วม ครูใหญ่ 2469-2476

3 นายมั่น เพียงศิลา ครูใหญ่ 2476-2478

4 นายแจ่ม สุวรรณหล้า ครูใหญ่ 2478-2480

5 นายย้อย ตันบุญคลี่ ครูใหญ่ 2480-2485

6 นายทองหล่อ ไตรมนตรี ครูใหญ่ 2485-2487

7 นายชั้ว ม่วงกรุง ครูใหญ่ 2487-2489

8 นายเอี่ยม กนิษฐกะ ครูใหญ่ 2489-2490

9 นางสาวประทุม ประสานพรรณ์ ครูใหญ่ 2490-2494

10 นายบุญสืบ แตงเจริญ ครูใหญ่ 2494-2495

11 นายประชุม สีหนาท ครูใหญ่ 2495-2506

12 นายสำราญ คงทน ครูใหญ่ 2506-2507

13 นางสุพัตรา เพชรชาลี ครูใหญ่ 2507-2508

14 นายบุญมี เทียนคำศรี ผู้อำนวยการระดับ 8 2508-2527

15 นายบุญสม สายหยุด ผู้อำนวยการระดับ 9 2527-2544

16 นายอนันต์ โนจันทึก ผู้อำนวยการระดับ 8 2544-2545

17 นายจำนงค์ นารถดนตรี ผู้อำนวยการระดับ 8 2545-2550

18 นายพุทธา โพธิ์มะฮาด ผู้อำนวยการระดับ 8 2551-2559

20.นางสาวจิราภรณ์  อินทร์พรหม ผู้อำนวยการระดับ 8 2559-ปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: