สัญลักษณ์

ดอกบัวสีชมพูทับตัวอักษร อ.

ด้านล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความปรากฏเป็นชื่อโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน  :  แดง – เหลือง

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : มีวินัย มีน้ำใจ ไหว้สวย รักความเป็นไทย

คำขวัญ : ความรู้ดี ยึดมั่นประเพณี เสียสละ สามัคคี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญา : ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

พร้อมนำสุขภาพกายจิต ชุมชนร่วมคิด บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: