พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

Advertisements

บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อบรบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

This slideshow requires JavaScript.

การเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6

การเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.4-6

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555

เข้าค่ายลูกเสือ_ป.1-3

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.1-3 

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

This slideshow requires JavaScript.

อบรม GSP

This slideshow requires JavaScript.

Merry Chrismas 2011

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จัดกิจกรรมวันคริสมาส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

This slideshow requires JavaScript.