พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อบรบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

This slideshow requires JavaScript.

การเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6

การเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.4-6

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555

เข้าค่ายลูกเสือ_ป.1-3

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.1-3 

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

This slideshow requires JavaScript.

อบรม GSP

This slideshow requires JavaScript.

Merry Chrismas 2011

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จัดกิจกรรมวันคริสมาส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

This slideshow requires JavaScript.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.