ผลการสอบเรียนต่อ ม.1 ปี 2554

ผลการสอบคัดเลิอกเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปี 2554

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1.เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มูลจัด    ป.6/1

2.เด็กชายธนาวัฒน์  ทราภูมิ    ป.6/3

2. โรงเรียนวินิตศึกษา ฯ (โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ)

1.เด็กชายธนาวัฒน์  ทราภูมิ    ป.6/3

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท

1.เด็กหญิงอโนทัย  พรมมา    ป.6/1

2.เด็กหญิงเขมจิรา  ริมพงษ์พิศาล    ป.6/2

3.เด็กหญิงกาญจนา  สุมาลา    ป.6/2

4.เด็กชายพีรพงษ์  พัฒนะ    ป.6/3

โคว์ต้า

1.เด็กหญิงยิหวา  แจ้งหิรัญ    ป.6/1

2.เด็กหญิงกิตติวรรณ   มงคงชัย    ป.6/3

4. โรงเรียนจุฬาภรณ์

1. เด็กหญิงภัครินทร์  พยัฆบุตร  ป.6/1

2. เด็กหญิงกัลยาณี  มัชฌิมานันท์  ป.6/1

3. เด็กชายสหสวรรษ  บุญจันทร์  ป.6/3

++  ยินดีกับเด็กๆทุกคนด้วยค่ะ ++

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เก่งมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: