พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อบรบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

This slideshow requires JavaScript.

การเข้าค่ายลูกเสือ ป.4-6

การเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.4-6

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555

เข้าค่ายลูกเสือ_ป.1-3

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.1-3 

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

This slideshow requires JavaScript.

อบรม GSP

This slideshow requires JavaScript.

Merry Chrismas 2011

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จัดกิจกรรมวันคริสมาส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

This slideshow requires JavaScript.

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

3. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมเกมสร้างสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

พิธีถวายบังคมพระราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ได้จัดพิธีถวายบังคมพระราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

This slideshow requires JavaScript.

โครงการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์

โครงการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

This slideshow requires JavaScript.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.